Raport Szara strefa w sektorze wyrobów akcyzowych

szaraSTREFA Pracodawcy RP przekazują opinii publicznej raport „Szara strefa w sektorze wyrobów akcyzowych" oceniający realia przemytu wyrobów akcyzowych i nielegalnego handlu. Publikacja pozwala na wyciągnięcie wniosków
z zaistniałej sytuacji oraz ukierunkowuje działania mające na celu zmniejszenie skali przemytu. Raport ten służy m.in. „Koalicji
na rzecz walki z przemytem", która została powołana do współpracy i wspierania administracji państwowej w walce z szarą strefą.

pobierz plik PDF

Szara strefa w sektorze wyrobów akcyzowych

Zielona Księga Rola branży tytoniowej w polskiej gospodarce narodowej

Branża tytoniowa ma istotne znaczenie dla gospodarki narodowej Polski. Zapewnia bezpośrednio ponad 60 tys. miejsc pracy
w rolnictwie i przetwórstwie tytoniu, a pośrednio wspiera 500 tys. pracowników płacących podatki.
W związku z istotnym wpływem branży
na dochody podatkowe Budżetu Państwa Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej przedstawiają  Zieloną Księgę „Rola branży tytoniowej w polskiej gospodarce narodowej"

 

pobierz plik PDF

Zielona Księga- Rola branży tytoniowej w polskiej gospodarce narodowej

Biała Księga rekomendacje Branża tytoniowa w polskiej gospodarce narodowej

 

bialaksiega

 

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej szukają i proponując rozwiązania mające na celu poprawę funkcjonowania legalnie prowadzonego biznesu.
W odpowiedzi na zapotrzebowanie przedsiębiorców Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej prezentują Białą Księgę, zbiór rekomendacji dotyczących branży tytoniowej w polskiej gospodarce narodowej.

 

pobierz plik PDF

Biała Księga -rekomendacje
Branża tytoniowa w polskiej gospodarce narodowej