List intencyjny

„Koalicja na rzecz walki z przemytem"

My, uczestnicy spotkania, odbywającego się z inicjatywy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, wyrażamy zaniepokojenie skalą procederu związanego
z przemytem nielegalnych towarów na teren RP, który stanowi coraz poważniejszy problem dla polskich producentów i przedstawicieli handlu, a także całego społeczeństwa i polskiego Rządu. Na samym tylko przemycie alkoholu, tytoniu i paliwa budżet państwa stracił
w 2010 roku około 6 miliardów złotych. Zgodnie z szacunkami krajowych producentów rocznie na polski rynek trafiać może nawet 8,1 miliarda sztuk papierosów bez akcyzy, a prawie 10 proc. sprzedawanego w Polsce mocnego alkoholu pochodzi z nielegalnych i nieopodatkowanych źródeł. Całość szarej strefy w gospodarce narodowej, według ostrożnych szacunków GUS, wynosi między 11 a 14 proc. PKB, co stanowi równowartość około 140 miliardów złotych.

Reprezentując środowiska przedsiębiorców, przedstawicieli Parlamentu i administracji rządowej, plantatorów, naukowców, działaczy społecznych i obywateli uważamy, ze niezbędne jest podjęcie szeroko zakrojonych działań, które doprowadzą do zmniejszenia
i w konsekwencji likwidacji zjawiska przemytu, który w tak negatywny sposób wpływa na kondycję finansową przedsiębiorców i budżetu państwa, oraz prowadzi do powstawania i umacniania zorganizowanej przestępczości.
Deklarujemy wolę podejmowania niezbędnych kroków, które doprowadzą do likwidacji tego niebezpiecznego procederu.

Mając na uwadze dobro naszego kraju zawiązujemy „Koalicję na rzecz walki z przemytem", której celem jest silne Państwo ze stabilnym budżetem, dbałość
o przedsiębiorców i zmniejszanie przestępczości.

Koalicja otwarta jest na wszystkich chętnych, którzy wyrażają wolę i potrzebę wprowadzania zmian w celu powstrzymania niszczącego nasze Państwo procederu przemytu.


Warszawa, dnia 29 sierpnia 2011 r.Imię
Nazwisko
Miasto
Kraj


Szanowni Państwo,

Dnia 29 sierpnia 2011 roku Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej wspólnie
z przedstawicielami najwyższych szczebli administracji państwowej w ramach kampanii „Zatrzymać przemyt" zawiązali „Koalicję na rzecz walki
z przemytem". Powołanie Koalicji jest głośnym głosem sprzeciwu wobec, z roku na rok, zwiększającej się skali przemytu, która utrudnia prowadzenie legalnie działającego biznesu.

Budżet naszego kraju, wyłącznie na przemycie towarów akcyzowych, stracił miliardy złotych, a to i tak dopiero wierzchołek góry lodowej.
Przemyt w ostatnich latach dał impuls do rozwoju działalności przestępczości zorganizowanej. Nie możemy pozwalać na taki stan rzeczy.

Sygnatariusze listu intencyjnego zawiązującego Koalicję zobowiązują się do podjęcia niezbędnych, zakrojonych na szeroką skalę działań,
które doprowadzą do zmniejszenia i w konsekwencji likwidacji zjawiska przemytu.

Wyrażamy zadowolenie, że coraz więcej osób dołącza do zawiązanej przez Pracodawców Rzeczypospolitej Koalicji. Jednakże, aby nasz głos był lepiej słyszany nie tylko w kraju, ale i w Unii Europejskiej musimy wzajemnie mobilizować się do zabierania podpisów pod deklaracją.

Dlatego też zwracamy się z uprzejmą prośbą o zapoznanie się z treścią listu intencyjnego. Jeżeli uważacie Państwo, że nie możemy pozwolić sobie na tak gigantyczne straty, a przestępczość zorganizowana nie może być konkurencją dla uczciwych przedsiębiorców wyraźcie swój głos sprzeciwu dołączając do „Koalicji na rzecz walki z przemytem".

Treść listu intencyjnego znajdą Państwo powyżej.

Zachęcamy do złożenia podpisu pod deklaracją konstytuującą zawiązanie Koalicji.

 


 

 

clipboard01_02
Pracodawcy RP
- największa i najstarsza organizacja skupiająca pracodawców w Polsce. Jest pomysłodawcą i liderem „Koalicji
na rzecz walki z przemytem".

 

 

stow.tytoniuKrajowe Stowarzyszenie Przemysłu Tytoniowego - skupia największych producentów wyrobów tytoniowych w Polsce, którzy razem obejmują ponad 99% rynku.Są toBritish American Tobacco Polska, Imperial Tobacco Polska, JTI Polska, Philip Moris Polska. Polska jest największym w Unii Europejskiej producentem
gotowych wyrobów tytoniowych.

 

pih

Polska Izba Handlu - jest organizacją samorządu gospodarczego zawiazaną w 1997 roku. Poprzez swoich członków PIH wspiera
i reprezentuje interesy kilkunatsu tysiecy firm handlowych. Czynnie uczestniczy w tworzeniu prawa w Polsce i Unii Europejskiej.

 


minspraw


Ministerstwo Sprawiedliwości
- w osobie Ministra Sprawiedliwości Krzysztofa Kwiatkowskiegorolnictwo


Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi - w osobie Podsekretarza Stanu, Ministra Andrzeja Butrysuba_celna


Służba Celna - w osobie p. o. Zastępcy Szefa Służby Celnej, Dyrektora Grzegorza Smogorzewskiegomin.gosp


Ministerstwo Gospodarki - w osobie Podsekretarza Stanu, Ministra Dariusza Bogdanamswia


MSWiA- w osobie - Zastępca Dyrektora Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji insp. Eligiusz Kubicki

 

 

opzz

 

Federacja Związków Zawodowych Pracowników Przemysłu Tytoniowego w Polsce

 

 

augustow

 

Miasto Augustów, Burmistrz Kazimierz Kożuchowski

 

 

powiat_augustowski

 

Powiat Augustów, Starosta Franciszek Wiśniewski

 

 

pg_01

 

Prokuratora Generalna - w osobie Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta(zobacz podpis)
kph

 

Kongregacja Przemysłowo-Handlowa Ogólna Izba Gospodarcza - w osobie Prezesa dr inż. Jana Rakowskiego (zobacz podpis)

 

 

popih

 

Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego - Podstawowym zadaniem organizacji jest tworzenie płaszczyzny do współpracy pomiędzy koncernami paliwowymi działającymi na polskim rynku. Członkami organizacji są następujące firmy: BP, ExxonMobil, Fuchs Oil, J&S Energy, Grupa Lotos, Lukoil Polska, Neste Polska, OLPP, PERN "Przyjaźń", PKN Orlen, Shell, Slovnaft, Statoil, Tanquid, Total. (zobacz podpis)

 

nrzhou

 

Naczelna Rada Zrzeszeń Handlu i Usług - w osobie Prezesa Zbigniewa Jarzyny, jako reprezentanta małych i średnich przedsiębiorstw (zobacz podpis)

 

 

 • Sejmik Województwa Podlaskiego - w osobie Przewodniczącego Sejmiku Bogdana Dyjuka (zobacz podpis)
 • Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - w osobie Członka Zarządu Województwa Cezarego Cieślukowskiego ( zobacz podpis)
 • Międzynarodowy Związek Zawodowy Pracowników BAT Polska S.A w Augustowie w osobie Krzysztofa Gogowskiego
 • O.Z NSZZ „Solidarność" przy British American Tobacco Polska S.A w osobie Mirosława Chudeck
 • Krajowy Zwiazek Plantatorów Tytoniu- w osobie prezesa Kazimierza Zwolickiego
 • Western Europe
 • Zagórski Andrzej
 • Mirosławski Władysław
 • Subota Janusz
 • Szkiłądź Sławomir
 • Ostrowska Barbara
 • Chudecki Maciej
 • Anuszkiewicz Tadeusz
 • Siemilet Adam
 • Jabłońska Jadwiga
 • Brzezicki Piotr
 • Jasiński Mirosław
 • Szczykowska- Kopańska Elzbieta
 • Toczko Jacek
 • Wasilewski Wacław
 • Wiśniewski Waldemar
 • Powroziewicz Zdzisław
 • Sztabiński Jan
 • Ostaszewski Adam
 • Pawłowski Stanisław
 • Godlewski Benedykt
 • Żywne Waldemar
 • Dziemiach Eugeniusz
 • Śluzyński Leszek
 • Niedźwiecki Marian
 • Olszewski Jan
 • Olszewski Józef
 • Wojnowski Cezary
 • Łaniszewska Alina
 • Czerobka Wiesław
 • Orłowska Marzanna
 • Urbański Adam
 • Skrocki Czesław
 • Kuklewicz Eugeniusz
 • Żywna Elwira Zofia
 • Franciszek Kaczyński
 • Znajda Wojciech
 • Zakrzewski Krzysztof
 • Czyżyński Tomasz
 • Przekop Barbara
 • Robert Szyłak
 • Nowalski Andrzej
 • Myszczyński Wiesław
 • Krzysiuk Tomasz
 • Reducha Marek
 • Sapkowski Tomasz
 • Juchniewicz Katarzyna
 • Rzepnicki Stanisław
 • Matuszewski Józef
 • Sakowicz Stanisław
 • Staranowicz Tadeusz
 • Mackiewicz Mirosław
 • Remiszewski Tadeusz
 • Matuszewski Ryszard
 • Krupiński Stanisław
 • Paul Janusz
 • Myszczyński Franciszek
 • Wosowicz Wiesława
 • Hofman Iwona
 • Suchocki Paweł
 • Szparkowska renata
 • Muszcyński Marek
 • Gieziński Stanisław
 • Gawarecki Józef
 • Hrehorowicz Grzegorz
 • Karp Wiesław
 • Baranowski Krzysztof
 • Paul Czesław
 • Karczewska Danuta
 • Bielski Jarosław
 • Lewkowicz Wiesław
 • Puciłowski Eugeniusz
 • Kulmacz Tomasz
 • Dadura Grzegorz
 • Kudrewski Paweł
 • Stupak Sławomir
 • Abramowicz Edward
 • Jakubowski Andrzej
 • Skibicki Tomasz
 • Jakubowski Tadeusz
 • Kaczmaryn Andrzej
 • Kalisz Krzysztof
 • Zdaroma Tadeusz
 • Sienkiewicz mariusz
 • Panasewicz Jerzy
 • Smarżewski Zbigniew
 • Hołakowicz Wiesław
 • Korenkiewicz Jan
 • Topolewski Grzegorz
 • Jadeszko Lech
 • Woron Danuta
 • Nowalski Andrzej
 • Szczerba Jerzy
 • Lotkowski Piotr
 • Klimowicz Marek
 • Piluk Piotr
 • Sieńko Grzegorz
 • Myśliwski Aleksander
 • Siobrowicz W.
 • Olszewska Danuta
 • Mojewski Ryszard
 • Lotkowska Bożena
 • Żydanowicz jan
 • Lotkowski Józef
 • Wiktorowski Piotr
 • Wisocki Bogusław
 • Mochlicki Andrzej
 • Mynaszczyk Adam
 • Krynicka Grażyna
 • Gołkowska Bożena
 • Kuźniar Sławomir
 • Daniszewski Henryk
 • Litwinko Wiesława
 • Krzywosz Wojciech
 • Motyk Marian