Projekt „Zatrzymać przemyt" to działania, które konfederacja Pracodawcy RP zdecydowała się podjąć w celu likwidacji zjawiska przemytu na teren Polski.

Celem projektu jest pokazanie obywatelom, ale także politykom jak ogromne straty każdego roku generowane są przez przemyt. Kampania pokaże jak inne mogłoby być nasze państwo, gdyby pieniądze tracone na przemycie inwestowane były w infrastrukturę, lub tworzenie miejsc pracy.

Jednym z głównych elementów kampanii jest „Koalicja na rzecz walki z przemytem". Do udziału w koalicji zaproszeni zostali przedsiębiorcy, plantatorzy, politycy, przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, dziennikarze, naukowcy, działacze społeczni oraz obywatele, którzy chcą doprowadzić do zmniejszenia i w konsekwencji likwidacji zjawiska przemytu.


Zagłosuj na cel kampanii, który Twoim zdaniem może mieć kluczowe znaczenie dla zmniejszenia przemytu w Polsce.

Który z głównych celów kampanii jest według Ciebie najważniejszy?

zobacz wyniki