Przemyt niszczy gospodarkę

6 mld złotych mniej w budżecie państwa, wzrost przestępczości, osłabienie konkurencyjności gospodarki oraz wzrost bezrobocia to bezpośrednie skutki rosnącego przemytu produktów akcyzowych do Polski. Pracodawcy RP podsumowali rok działalności „Koalicji przeciwko przemytowi". Zachęcają rząd i podległe służby do większej aktywności w walce ze zjawiskiem przemytu. Popierają zmiany przepisów. Zachęcają do współpracy z przedsiębiorcami.

 

Rok temu z inicjatywy Prezydenta Pracodawców RP Pana Andrzej Malinowskiego powstała „Koalicja przeciw przemytowi". Do Koalicji przystąpiło liczne grono przedsiębiorców, naukowców i ekspertów, a także przedstawicieli administracji państwowej - Ministerstwa Gospodarki, Sprawiedliwości, Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Spraw Wewnętrznych i Administracji (obecnie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych), Służba Celna oraz Prokuratura Generalna. Dwanaście miesięcy istnienia Koalicji skłonił jej inicjatorów do podsumowań dotychczasowych osiągnięć oraz przygotowania propozycji kolejnych działań na rzecz ograniczania patologicznych zjawisk.

 

Kolejne informacje pokazują, że przemyt wyrobów akcyzowych nasila się. Udział przemycanych papierosów w całości rynku to obecnie aż 15 proc.! Ujawniło się także nowe zjawisko - detaliczny handel nieprzetworzonymi liśćmi tytoniu. Zgodnie z prawem liście tytoniu nie są objęte akcyzą, a ich produkcja i sprzedaż nie są monitorowane. Towarem objętym podatkiem stają się w momencie, gdy powstanie z nich tzw. krajanka tytoniowa, czyli zostaną pocięte.

Wykorzystując luki w prawie organizatorzy tego procederu wywołali najgłębszy od lat spadek sprzedaży legalnego rynku papierosów i (opodatkowanego) tytoniu do palenia. Legalny rynek papierosów kurczy się od marca bieżącego roku o ponad 8% w porównaniu do roku 2011. W pierwszych miesiącach roku 2012 aż 65 proc. sprzedawanego tytoniu pochodziło z nielegalnych źródeł. Oznacza to, że nielegalny i nieopodatkowany rynek tytoni do palenia jest już dwa razy większy od legalnego.

Jak zatem łatwo policzyć zaledwie jedna na trzy sprzedawane bibułki papierosowe wypełniana jest legalnie nabytym tytoniem.

 

Podsumowując powyższe dane dla papierosów i tytoni do palenia, wielkość szarej strefy w obszarze wszystkich wyrobów tytoniowych w Polsce wzrośnie w 2012 roku do 21%. W porównaniu do roku 2011 jest to wzrost o 3,5 punkty procentowe.

 

Należy podkreślić, że podatki (akcyza i VAT) od wyrobów tytoniowych w Polsce generują ok. 24 mld zł (dane za rok 2011). Stanowi to aż 9 proc. całkowitych wpływów budżetowych i jest jednym z najwyższych wskaźników w Europie. Biorąc pod uwagę tak dużą zależność przychodów budżetowych od podatków nakładanych na wyroby tytoniowe, należy z tym większym zdecydowaniem zareagować na zwiększające się straty budżetu wynikające z rozwoju szarej strefy.

Szacujemy że straty budżetowe będące wynikiem przemytu papierosów a także handlem nieopodatkowanym tytoniem sięgną w 2012 roku 6 miliardów złotych i będą wyższe niż rok temu aż o 1 miliard złotych.

 

Pracodawcy RP już we wrześniu 2011 r. zwrócili uwagę na pilną potrzebę podjęcia walki z szarą strefą w obszarze wyrobów akcyzowych i poza zawiązaniem koalicji na rzecz walki z przemytem uczestniczyli i inicjowali aktywności mające na celu zwiększenie efektywności walki z szara strefą.

 

W trakcie konsultacji społecznych na temat Krajowego Programu Przeciwdziałania i Walki ze Zorganizowaną Przestępczością Pracodawcy RP przedstawili propozycje dotyczące wprowadzenia kontroli maszyn do produkcji krajanki tytoniowej, regulację obrotem surowcem tytoniowym, a także rewizję Kodeksu Karnego Skarbowego . Pracodawcy RP uważają, iż istniejące przepisy karne i karno-skarbowe w zakresie zwalczania przemytu są niespójne. Nie zapewniają należytego odstraszania poprzez poziom wysokości kar finansowych i kar pozbawienia wolności dla przestępców zajmujących się przemytem. Wszystkie powyższe propozycje zostały przez MSWiA zaakceptowane. Niestety, program wciąż znajduje się na etapie przygotowywania do wdrożenia, a patologiczne zjawiska narastają powodując coraz większe straty.

 

Działając w ramach Koalicji Pracodawcy RP przeprowadzili także w czwartym kwartale 2011 roku warsztaty z przedstawicielami służb odpowiedzialnych za zwalczanie przemytu w Polsce. Jednym z głównych wniosków wynikających z tych spotkań (Warka, Augustów, Lublin) była potrzeba zmiany polityki karnej w stosunku do osób zajmujących się przemytem i nielegalnym handlem wyrobami akcyzowymi.

 

Pracodawcy RP ostrzegają, że dalsza opieszałość administracji publicznej w zwalczaniu szarej strefy i przemytu ma poważne konsekwencje dla całej gospodarki. Powoduje wzrost przestępczości, wpływa na obniżanie się konkurencyjności naszej gospodarki. Ministerstwo Finansów dążąc do skompensowania utraconych w wyniku przemytu wpływów do budżetu, w kolejnych latach podnosi opodatkowanie produktów akcyzowych. Konsekwencją takiej polityki jest wzrost cen płaconych za legalne produktu, co zwiększa atrakcyjność przemytu i oznacza wzrost dochodów świata przestępczego. Dlatego Pracodawcy RP zachęcają do zmiany obecnej polityki oraz zacieśniania współpracy na linii przedsiębiorcy - administracja w walce z przemytem.

 

wykres3_1280

 

wykres1

wykres2_400

 

wykres4_400

 

wykres5_400

 

wykres6_400
Zatrzymana kontrabanda

W dniu dzisiejszym wczesnym rankiem tomaszowscy policjanci podczas kontroli drogowej zabezpieczyli kontrabandę, którą posiadał 49-letni mieszkaniec Bierunia. Mężczyzna przewoził ją w bagażniku samochodu. Za to przestępstwo 49-latek odpowie przed sądem.

 

W dniu dzisiejszym o godzinie 5 rano policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Lubelskim zatrzymali do kontroli drogowej w miejscowości Huta Szumy samochód VW Sharan, którym kierował 49- letni mieszkaniec Bierunia....


Bakaniuk. Sześciu Białorusinów zatrzymanych.

W sumie doliczono się 18 tys. paczek papierosów z białoruskimi znakami akcyzy, o szacunkowej rynkowej wartości ok. 200 tys. zł.

Sześciu Białorusinów zatrzymała Straż Graniczna w akcji przeciwko przemytnikom papierosów przez granicę z Litwą, która jest wewnętrzną granicą UE. W dwóch samochodach mieli ponad 18 tys. paczek papierosów z białoruskimi znakami akcyzy - podała w sobotę SG.

 

Zatrzymanie miało miejsce w miejscowości...


Znów nielegalne papierosy przejęte

Dwóch mężczyzn próbowało przemycić papierosy bez polskich znaków akcyzowych, których sprzedaż naraziłaby Skarb Państwa na straty rzędu 85 tysięcy złotych. Wpadli podczas rutynowej kontroli samochodu w Rychwale (woj. wielkopolskie).

Policjanci z Rychwału zatrzymali Audi, które miało uszkodzoną tylną lampę. Podróżujący pojazdem mężczyźni w wieku 26 i 35 lat zachowywali się bardzo podejrzanie, okazało się, że kierowca wymienił tablice rejestracyjne samochodu, lecz nie potrafił podać...